Google Digital News Initiative supports European Journalism

In 2016 its Innovation Fund “Digital Initiative” (DNI), η πρωτοβουλία των €150 εκατομμυρίων με σκοπό την στήριξη της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκό Δημοσιογραφικό Κλάδο, προσέφερε 51 ευρώ σε 251 φιλόδοξα έργα ψηφιακής in 27 countries. Today, Google is excitedly opening the Fund for the third round of applications, which will be accepted until April 20th.

From the beginning, the Google Digital News Initiative Fund was designed to provide unrequited awards to those looking for space and money to experiment. Google knows from experience that the biggest and bold ideas often start from something small. With the DNI Fund, the company wants to give new approaches the ability to experiment and develop.Google Digital News Initiative

The number and quality of applications received by Google in the first two rounds of funding, which you can find out about in the new of Fund, were really impressive. To allow time for aspiring applicants to prepare, this year's round of applications will be open for the next 6 weeks, with 20η April.

The invitation is for projects that bring a fresh way of thinking to the practice of digital journalism, supporting the development of new business models, or even changing the way news is used and consumed in the digital environment. Google's focus on this third round of the DNI is on emerging and creating new business models and finding new potential revenue for the industry.

The Digital News Initiative, που ξεκίνησε σαν συνεργασία ανάμεσα στην Google και μερικών Ευρωπαϊκών Δημοσιογραφικών Οργανώσεων, έχει αναπτυχθεί σε ένα οικοσύστημα πάνω από 180 συμμετεχόντων, οι οποίοι εργάζονται από κοινού για να στηρίξουν την υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία. Μέρος αυτής της συνεργασίας είναι το έργο ανοιχτού κώδικα “Accelerated Mobile Pages” που αφορά σελίδες κινητών και ο εξειδικευμένος YouTube Player για Εκδότες, που is one of the largest informational websites in Europe. The DNI initiative is open to anyone active in Europe's Digital Journalism industry, whether small or large, start-up or existing business.

Timetable:

07/03/2017

Opens the application mechanism

20/04/2017

Deadline for submission of applications

27/06/2017

The third council meets

05/07/2017

The funded projects are announced

Here's a quick reminder of how the Fund works:

projects

We are looking for projects that demonstrate a new way of thinking in the application of digital journalism, that support the development of new economic models, or even the change in the way news is used and consumed in the digital environment. Projects may be in the experimental stage, but they should have clear objectives and a significant digital presence. There is no requirement to use Google products. Successful projects should demonstrate innovation and have a positive impact on the production of primary digital journalism and on the future viability of news companies.

Candidate conditions

The Fund is available to established publishers, online-only publishers, journalistic start-ups (start-up), συμπράξεις εταιρειών και ατόμων σε χώρες της ΕΕ και της ς Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Financing

There are three funding categories available:

 • Original projects: available to organizations and individuals who meet the eligibility criteria and require a grant of up to 50 thousand. These projects must be at a very early stage, with ideas not designed and assumptions that have not yet been tested. Such projects will be promoted quickly and will be funded at 100% of their total cost.
 • Medium projects: available to organizations that meet the eligibility criteria and require a grant of up to 300.000 euros. Funding requests will be accepted up to 70% of the total cost of the project.
 • Great works: available to organizations that meet the eligibility criteria and require a grant of more than 300 thousand. Funding requests will be accepted up to 70% of the total cost of the project. Funding has a limit of 1 million.

There are exceptions to the limit of 1 million for major projects, which are part of parties (eg international, sectoral, multi-agency) or projects that are of great benefit to the overall ecosystem of journalism.

How to apply

For more details visit the initiative website DNI (https://digitalnewsinitiative.com), which includes eligibility criteria, terms, conditions and application forms. Applications must be submitted in English and the submission deadline is 20η April 2017.

Administration

Through extensive consultation it is now certain that the Fund has comprehensive and transparent selection and application procedures. Confidentiality is extremely important. Applicants should not share sensitive business or highly confidential information. More details are available on the DNI site.

Η αρχική επιλογή των έργων θα γίνει από μια ανθρώπων που θα απαρτίζεται από έμπειρες προσωπικότητες του τομέα, καθώς και στελέχη της Google, οι οποίοι θα εξετάσουν όλες τις αιτήσεις σε σχέση με την καταλληλότητα, την καινοτομία και τον αντίκτυπο. Θα κάνουν προτάσεις χρηματοδότησης στο Συμβούλιο του Ταμείου για πρότυπα και μεσαία έργα,  το οποίο θα έχει την επίβλεψη της διαδικασίας επιλογής. Το συμβούλιο θα ψηφίσει για τα μεγάλα έργα.

Council Members:

 1. Joao Palmeiro, Πρόεδρος του Πορτογαλικοής ς Εκδοτών και Πρόεδρος του Συμβουλίου DNI Innovation Fund
 2. Alexander Asseily, Founder & CEO of State, Founder of Jawbone
 3. Arianna Ciccone, Co-founder and Director of the Perugia International Journalism Festival
 4. Bartosz Hojka, Chief Executive Officer of Agora SA
 5. Veit Dengler, Managing Director, Neue Zürcher Zeitung
 6. Rosalia Lloret, Director of Inter-Organizational Relations, Online Publishers' Association Europe
 7. Bruno Patino, Rector of the School of Journalism Sciences-Po
 8. Bart Brouwers, Professor of Journalism at his University Groningen
 9. Madhav Chinnappa, Director of Strategic Relations, News and Publishers, Google
 10. Torsten Schuppe, EMEA Marketing Director, Google
 11. Ronan Harris, Vice President, Google

The next recipients of the Prizes will be announced before the summer holiday. Your applications will be filed here.

 

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Subscribe to Blog by Email

Subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Written by Dimitris

Dimitris hates on Mondays .....

Leave a reply

Your email address is not published. Required fields are mentioned with *

Your message will not be published if:
1. Contains insulting, defamatory, racist, offensive or inappropriate comments.
2. Causes harm to minors.
3. It interferes with the privacy and individual and social rights of other users.
4. Advertises products or services or websites.
5. Contains personal information (address, phone, etc.).