VideoCleaner: A free video tool suitable for forensic purposes

VideoCleaner is a free, open source application , που μπορεί και επεξεργάζεται βίντεο, αλλά και που χρησιμοποιείται από εμπειρογνώμονες και αστυνομικές αρχές για την εξακρίβωση γνησιότητας.

From άποψη το VideoCleaner δεν είναι μια εφαρμογή από μόνη της, αλλά ένα σενάριο που εκτελείται επάνω σε ένα διαφορετικό λογισμικό, αλλά για να καταλάβουμε τι κάνει και για συντομία, ας το ονομάσουμε πρόγραμμα.

VideoCleaner is a video enhancement tool that can be used for forensic purposes. It is not the only one of its kind, since there are various corresponding solutions such as AChoir or OSForensics we had introduced earlier or FotoForensics etc.

the program can be used to give you more detail than videos of poor quality, especially in lighting. VideoCleaner is open source and download as zip file containing an installer MSI package, an installation guide, and a user guide. There are some steps in the setup wizard that you need to follow to set up VideoCleaner to work.

The program is installed at the highest level of the C drive, that is, in the C: \ VideoCleaner folder and requires administrator permissions to install it. It also installs the AVIsynth and FFDshow files needed for video editing.

Once installed, an application called AvsPmod opens, which is the VideoCleaner screen. There, You will see shortcuts to installing Camstudio, Lagarith Codec and XVID Codec. All this is optional of course, and all open source works.

Warning: We must warn you that the Camstudio has a bad reputation for containing adware in its installer. If you want to capture picture and sound, then we would recommend skipping it altogether and using something safer and more modern such as Viewer discretion.

However, the other codecs (Lagarith Codec and XVID Codec) can be useful as they add support for additional features such as lossless video and Divx support.

Ας φτάσουμε στην κύρια εφαρμογή. Μπορείτε να την ανοίξετε από το “VideoCleaner” στο μενού or on the desktop. One of the first things you should do, and this may sound really weird, is not to use the menu at the top of the window. This is because the menu is AvsPmod, which is the hosting program that runs the VideoCleaner script. So forget this menu completely.

When you do in the VideoCleaner shortcut, a will appear Windows Explorer window. Navigate to it to find the image or video you want to verify or enhance. It supports video formats like AVI, MP4, MKV, WMV and image formats like BMP, PNG, JPG. There are some sample images and videos included in VideoCleaner's Samples folder that you can use to learn how to work with the program.

Αφού τοποθετήσετε κάποια media μέσα στο πρόγραμμα, θα δείτε μια προεπισκόπηση του βίντεο ή της εικόνας, καθώς και στοιχεία ελέγχου ανα, που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το παράθυρο προεπισκόπησης. Υπάρχει ένα πάνελ στο δεξί μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τις ενότητες Properties (Ιδιότητες), Specialty (Ειδικότητα) και Finalizing (Οριστικοποίηση) χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου. Τα υπόλοιπα κουμπιά είναι συρόμενα. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προσαρμόσετε την αντίστοιχη τιμή. Η τρέχουσα τιμή εμφανίζεται προς το δεξί άκρο κάθε γραμμής.

The four sliders at the top are useful for checking for differences between frames, and for comparing the original video with the one you've edited. These can be useful to check if a video has been violated.

Παρακάτω είναι τα τμήματα επεξεργασίας. Κάθε ένα από αυτά έχει ένα ρυθμιστικό κύριου διακόπτη (στο επάνω μέρος) που θα πρέπει να ενεργοποιήσετε για να εφαρμόσετε τα εφέ. Τα έχουν διάφορες επιλογές φίλτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε την Ευκρίνεια (Sharpness), Χρώμα Αντίθεσης (Color Contrast), Κορεσμός (Saturation), Απόχρωση (Hue), Ιστορικό (Histogram), Απόρριψη θορύβου (Denoise) και άλλες ρυθμίσεις.

The Curve section is for changing the lighting balance. Look at the picture below, and you'll see some hidden details, like the one below the computer table.

Τα Forensic φίλτρα  είναι λίγο πιο προηγμένα και σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την Edge detection (ανίχνευση ακμών), την isolation (απομόνωση), την RGB amplification (ενίσχυση RGB). Τα εργαλεία ανάλυσης και ενημέρωσης έχουν ρυθμιστές για την ενεργοποίηση των Pseudocolors, του θορύβου κλπ. Το VideoCleaner μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει τα α χρώματος, να προσθέσει τόνους σε μια περιοχή, να ρυθμίσει τη γωνία κ.λ.π. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε χρονικές αναγραφές ή αριθμούς σε πλαίσια, να σχολιάσετε με κείμενο, να βάλετε περιθώρια.

Right-click to adjust magnification levels. After processing, press F7 to save your work. You can also export it to Virtualdub using F6.

More generally VideoCleaner is a powerful tool and could be useful for those with video capture by CCTV cameras or other low quality video. Could you download for free from here and you can also find plenty educational videos from here.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Subscribe to Blog by Email

Subscribe to this blog and receive notifications of new by email.

Written by Dimitris

Dimitris hates on Mondays .....

Leave a reply

Your email address is not published. Required fields are mentioned with *

Your message will not be published if:
1. Contains insulting, defamatory, racist, offensive or inappropriate comments.
2. Causes harm to minors.
3. It interferes with the privacy and individual and social rights of other users.
4. Advertises products or services or websites.
5. Contains personal information (address, phone, etc.).